Gbolohun eleyo oro ise, gbolohun olopo oro-ise, sise akojopo gbolohun eleyo oro-ise.

Orisii eya gbolohun meji ni o wa.

Gbolohun ni ipede ti o kun, ti o ni itumo, ti o si ni ise ti o n je. EDE – Itesiwaju eko lori isori gbolohun gege bi ihun won.

Awon eya naa ni: (i) gbolohun ni ilana ihun ati (ii) gbolohun ni ilana ise tabi ise ti o n je.

.

gbolohun ni ipede ti o kun pelu itumo kikun. Awon iran/orile ti o maa n jagun ni ile Yoruba laye atijo. ASA – Eto ogunjije.

(ii) gbolohun ni ilana ise tabi ise ti o n je.

. Orisii eya gbolohun meji ni o wa. Awon eya naa ni: (i) gbolohun ni ilana ihun ati.

. ose keta: litireso: asayan iwe ti ijoba yan asa: ise agbe.

.

Apinke se iresi.

Síńtáàsì ni èka kan nínú gírámà èdè tí ó níí sè pèlú bi a se ń so òrò pò tí ó fi ń di gbólóhùn àti bí a se ń fún gbólóhùn yìi n. (3) Gbolohun Alakanpo: Eyi ni gbolohun meji tabi ju bee lo ti a papo se eyo kan nipa lilo or.

-awon ayipada to de ba kiko ede Yoruba sile [ilana akoto ode-oni] Asa- Awon ise abinibi ile Yoruba-eto ati ilana ekose,gbigba iyonda. Ohun kan naa ni opomulero to n toka isele inu gbolohun.

(2) Gbolohun Olopo-Ise: Irufe.
Apinke se iresi.
ASA: Awon orisa ati eewo -.

Gbolohun eleyo oro ise o maa n.

Olu s un.

(ii) gbolohun ni ilana ise tabi ise ti o n je. gbolohun abode. GBOLOHUN EDE YORUBA.

Top. Mo pe won. Gbolohun ni ipede ti o kun. . .

oruko miiran fun gbolohun yii ni ‘gbolohun [] Tags JHS 1 3rd Term Yoruba Language, JHS 1 ONLINE STUDY, JSS1 3rd Term Yoruba Language, JSS1 ONLINE STUDY;.

GBOLOHUN EDE YORUBA. Olori awe gbolohun (main clause): Eyi maa n da duro, o si maa n ni itumo ati paapaa o maa n sise odidi.

Gbolohun ni Ilana Ihun ni: gbolohun eleyo oro ise (abode), olopo oro ise (onibo) ati alakanpo.

.

.

.

Gbolohun eleyo oro ise o maa n ni eyo oro ise kan.